PopkemaSteegman vof  |  Klapstraat 202  |  6931 CN Westervoort  |  026 3113952  |  info@popkemasteegman.nl

Training   |   Advies   |   Interim   |   Coaching   |   Visie   |   Portfolio   |   Contact

Mensen op weg helpen hun competenties te ontwikkelen en die op een juiste manier in te zetten. Uitgaan van de krachten die er zijn (empowerment), met de nadruk op het proces.

 

Dat zijn de uitgangspunten van het coachingstraject van Arianne Steegman. Bij deze aanpak staan niet zozeer de oorzaken van problemen centraal, maar wordt er verder gebouwd op datgene wat goed gaat.

Dat heet oplossingsgericht coachen.

Oplossingsgericht coachen is een manier van coachen waarbij mensen geholpen worden hun eigen oplossingen te vinden en te formuleren.

 

 

Dit coachingstraject is geschikt voor teams die beter willen functioneren, op het gebied van samenwerking, communicatie of bij invoering van een nieuwe methodiek.

 

Daarnaast biedt Arianne coaching aan voor mensen die een volgende stap willen zetten in hun loopbaan of die zich anderszins verder willen ontwikkelen. Ook daarbij kan er sprake zijn van een proces waarin methodisch werken een belangrijke rol speelt.

De coaching vindt plaats op een betrokken wijze, met de nadruk op de deelnemer als een individu met specifieke krachten en ontwikkelingswensen.

Training

Voor mens en bedrijf