Op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we een vernieuwende workshop aan: Generatie Einstein versus de Babyboomers.

 

Voor schrijvers binnen een organisatie leveren we trainingen op het gebied van redactievoering, zowel voor bladen als voor internet.

 

Alle trainingen zijn afwisselend van opzet, met oefensituaties en kennisoverdracht, gericht op de praktijk van de cursisten. Humor en respect zorgen voor een veilige sfeer, wat essentieel is voor het leerproces.

 

Bij de vaardigheidstrainingen maken wij regelmatig gebruik van trainingsacteurs, die specifiek zijn toegerust voor behandelde thema's.

 

PopkemaSteegman vof  |  Klapstraat 202  |  6931 CN Westervoort  |  026 3113952  |  info@popkemasteegman.nl

Training   |   Advies   |   Interim   |   Coaching   |   Visie   |   Portfolio   |   Contact

Onze trainingen richten zich op communicatie en methodisch werken voor professionals.

Thema's bij de communicatietrainingen zijn:

•  gespreksvoering met medewerkers;

• samenwerking binnen een team;

• presentatie;

• rapportage en redactie.

 

De trainingen voor methodisch werken stellen competenties centraal en brengen ze op een hoger plan. De competenties hebben betrekking op vraaggericht en op oplossingsgericht werken; beide zijn belangrijke methoden om op een gestructureerde manier de problematiek te lijf te gaan.

 

Overzicht trainingen

Training

Voor mens en bedrijf