PopkemaSteegman vof  |  Klapstraat 202  |  6931 CN Westervoort  |  026 3113952  |  info@popkemasteegman.nl

Training   |   Advies   |   Interim   |   Coaching   |   Visie   |   Portfolio   |   Contact

Wij adviseren over de inzet van communicatie bij veranderingsprocessen. Dat geldt ook voor de inzet van communicatie bij grotere trajecten op het gebied van Human Resources.

 

Wij stellen met u te volgen strategie op en adviseren over de inzet van middelen, timing en te verwachten effecten. Ook steken wij zelf graag de handen uit de mouwen.

 

De invoering van een nieuwe methodiek is eveneens een belangrijk adviestraject. Daarnaast begeleiden we het opzetten van nieuwe hulpverleningsvormen met betrekking tot ouders, jongeren en gezinnen. Deze vormen zijn gebaseerd op oplossingsgericht, competentiegericht en/of vraaggericht werken.

In 2011 moet iedere gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. Deze zijn bedoeld voor iedereen met vragen en problemen over opvoeden en opgroeien. Het is niet eenvoudig om een eenheid te creëren van dat wat er al is en dat wat er nog moet komen.

PopkemaSteegman heeft veel ervaring met samenwerkings- en communicatieprocessen. We bieden:

• onderzoek naar wensen en behoeften van de

  bevolking in de gemeente.

• advies over organisatie en invulling van het

  Centrum voor Jeugd en Gezin;

• advies over en uitvoering van interne en externe

  communicatie;

• training en coaching van medewerkers over

  preventieve en pedagogische hulpverlening.

 

 

Training

Voor mens en bedrijf